Razem zwyciężymy raka Mapa strony
Artykuły
- AAA +

Cele statutowe

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie ośrodków onkologicznych w Polsce. Celem Fundacji są w szczególności:

 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości o chorobach nowotworowych oraz o sposobach ich leczenia,
 • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości podstawowego znaczenia pierwotnej i wtórnej profilaktyki, która jest najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania nowotworom, 
 • propagowanie w społeczeństwie przykładów skutecznych wyleczeń chorób nowotworowych,
 • przełamywanie dominujących w społeczeństwie stereotypów i obaw, związanych z chorobami nowotworowymi.

 

 

Realizacja celów Fundacji w zakresie działalności statutowej następuje przez:

 1. opracowanie programów koniecznych przedsięwzięć, wdrażających cele statutowe Fundacji, ich realizację oraz nagłaśnianie za pomocą mediów, 
 2. realizację programów działań, zmierzających do osiągania celów statutowych Fundacji i nadzór nad ich przebiegiem, 
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, mającej na celu profilaktykę w chorobach nowotworowych,
 4. wspieranie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w Polsce w dziedzinach związanych z działalnością statutową Fundacji,
 5. gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację statutowych celów Fundacji poprzez organizowanie wszelkich działań, mających na celu pozyskanie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, 
 6. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne ośrodków onkologicznych w Polsce, 
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, osobami fizycznymi i prawnymi, podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami i fundacjami, realizującymi cele wspierające działalność Fundacji, 
 8. promowanie i wspieranie kontaktów z ośrodkami onkologicznymi w kraju i za granicą, 
 9. współdziałanie z Izbami Lekarskimi, uczelniami medycznymi, instytutami naukowymi, władzami publicznymi, 
 10. organizowanie spotkań, posiedzeń, zjazdów naukowych i konferencji, a także kursów i wykładów w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
 11. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, wspierającej cele statutowe fundacji, 
 12. organizowanie zbiórek publicznych, akcji dobroczynnych i charytatywnych,
 13. podejmowanie innych form działalności, pozwalających czynnie realizować cele statutowe Fundacji i wszelkich innych prac, służących realizacji tych celów statutowych.

 

Statut Fundacji

Dołącz do nas na FacebookŻyj razem z nami, zaprzyjaźnij się, śledź najnowsze informacje...

Nasi partnerzy

Napisz do nas